Nỗi Sợ Hãi của người do thái về Chủ nghĩa bài Do Thái ?

Nỗi Sợ Hãi của người do thái về Chủ nghĩa bài Do Thái ? Sau khi đọc bài báo ban đầu của tôi trên instapundit . com thì bình luận viên Morris Wise cho biết là có một hội chứng hoang tưởng của những người do thái. Theo quan điểm của ông, người Do Thái được thúc đẩy để đạt được thành công cao trong học tập, thành tựu nghề nghiệp, và sự giàu có giàu sang phú quý nhiều tiền bạc, bởi vì người do thái muốn cảm thấy an toàn, được bảo vệ và được cách ly khỏi những cảm xúc chống Do thái ở bên ngoài cộng đồng.

Quan điểm này, tất nhiên, có thể được minh chứng bởi lịch sử lâu dài của sự oán giận và những cuộc bách hại mà người Do Thái đã trải qua.

hat

Advertisements